Kalite ve Çevre Politikamız...

Topluma, çevreye, müşterilerine, hissedarlarına, tedarikçilerine ve çalışanlarına karşı, sorumluluklarının bilincinde bir kuruluş olarak ilk hedefimiz; Ulaştığımız otomotiv sektörü kalite seviyesini, kalite ve çevre yönetim sistemini, yasal şartlar ve etik kurallar çerçevesinde sürekli iyileştirerek, müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmaktır.

Kuruluşumuzun yakalamış olduğu kalite seviyesine, temel gücümüzü oluşturan çalışanlarımızın katkıları, eğitimi ve memnuniyetinin sağlanması ile ulaşılmıştır. Bu seviyeyi her geçen gün daha iyiye götüreceğimize ve şirketimizin marka değerinin artırılacağına inancımız sonsuzdur.

Şirketimize mal ve hizmet üreten tedarikçilerimiz, ürünlerimizin kalitesine etki eden en önemli unsurlardan birisidir. Kalite ve çevre sistemlerimizin birer parçası olan tedarikçilerimizle karşılıklı güven ve dayanışma içinde iş birliğimizi geliştirmeyi amaçlıyoruz.

Sorumluluklarımız çerçevesinde, sürekli iyileştirme bilinci ile etkin bir atık yönetimi uygulayarak çevreye olan zararlı etkilerimizi en aza indirmek, kirliliğin önlenmesini sağlamak, doğal kaynak kullanımını kontrollü bir şekilde elimizden geldiğince azaltmak, uygunluk yükümlülüklerini yerine getirmek, tüm bunları sürekli eğitimlerle ve etkili bir iletişim ile paydaşlarımıza aktarmak amacındayız.

Modern ve güvenilir bir işletme olarak; Kalite, şirketimizin tüm faaliyetleri için temel şart ve öncelikli hedefimizdir. Sahip olduğumuz işletme kültürü ve oluşturduğumuz toplam kalite bilincinin sistematik olarak geliştirilmesi, Ünüvar Elektronik Üst Yönetimi ve tüm çalışanları için en önemli görevdir. 06.07.2018-R5

Daha Temiz Çevre...

Daha temiz bir Çevre için duyarlı tutumunu sürdürmekte olan kurumumuz, çalışanlarımızın ve hizmet aldığımız tedarikçilerimizin de katkısıyla çevre bilinci algısını arttırmayı amaçlamaktadır.

ISO 14001 Çevre yönetimi...

ISO 14001 Çevre yönetim belgesine sahip olan Ünüvar Elektronik insan faaliyetlerinin çevreye verdiği zararın ölçüsü olan Karbon ayak izi miktarı hedeflerini her yıl sürekli düşürmektedir.

Karbon Ayak İzimiz...

2020 Yılı Karbon Ayak İzi Değeri : 178.7 Ton CO2

2021 Yılı Karbon Ayak İzi Değeri : 158.4 Ton CO2

2022 Yılı Karbon Ayak İzi Değeri : 173,8 Ton CO2

2023 Yılı Karbon Ayak İzi Değeri : 173,8 Ton CO2